Ulf Argus

Kontaktinformation:
Tel: 0708 – 32 02 92
E-post: ulf.argus@seniorpartners.se

Bakgrund

Ekonomexamen, Psykologexamen och leg. Psykolog. Arbetat som arbetspsykolog vid länsarbetsnämnden och som Personalchef/Personaldirektör i ett internationellt industriföretag.

Kompetens

Arbetat med verksamhetsplan, policyfrågor, löner och förhandlingar, rekrytering och avveckling av personal, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, säkerhet, budget, ledarskap, kompetensutveckling, organisationsutveckling etc. Individuella utredningar och bedömningar. Psykologisk testkompetens.