Värmländsk kommun löste tillfällig vakans med konsult från Senior Partners och fick även hjälp med att omorganisera och effektivisera arbetet inom den Sociala förvaltningen

När Torsby Kommun inte lyckades rekrytera en ersättare till Socialchefen som skulle gå i pension, beslöt man att hyra in en chef med lång erfarenhet och bred kompetens inom området tills ny anställd chef fanns på plats.
Man letade då efter interima chefer som med kompetens, ålder och erfarenhet skulle kunna gå in och styra upp samt effektivisera arbetet inom förvaltningen samt genomföra en del större förändringar som behövde göras, vilket är lättare göra om man kommer utifrån med andra erfarenheter och ser allt med ”nya ögon” samt inga personliga kopplingar som kan försvåra ett förändringsarbete.
Senior Partners som har som affärsidé att erbjuda seniora chefer med lång erfarenhet och bred kompetens inom sina olika kompetensområden, var ett av de alternativ man hittade.

- I vår kontakt med Senior Partners fick snabbt förståelse för vår situation och vilken kompetens som behövdes för att lösa våra problem och effektivisera organisationen, säger Angela Birnstein Ekonomichef.

Under pågående uppdrag inträffade Corona pandemin som satte ännu större krav på de områden Socialförvaltningen hanterar, detta medförde att vissa förändringsprojekt fick skjutas framåt.
Arbetet med att förhindra att Covid-19 spreds till de sköraste på Särskilda boenden och i hemtjänsten var mycket lyckat och Torsby var en av de kommuner i landet som klarade detta bäst.
Enligt Angela var det mycket på grund av den erfarenhet och kompetens som upphandlad konsult från Senior Partners hade.
Under perioden med en interims chef från Senior Partners löpte rekryteringsprocessen vidare och man hittade till slut rätt kandidat och överlämning kunde göras för att fortsätta arbetet framåt.

Vi var mycket nöjda med samarbetet med Senior Partners och den konsult som genomförde uppdraget, säger Angela Birnstein.

Ansvarig för rekryteringen: Lena Jiderud

Torsby kommun är en kommun i Värmlands län i landskapet Värmland. Torsby kommun gränsar i norr och väster till de norska kommunerna Trysil, Våler, Åsnes, Grue och Kongsvinger, i sydväst till Arvika kommun, i söder till Sunne kommun, i sydost till Hagfors kommun och i öster till Malung-Sälens kommun.
Kommunen har ca 12.000 invånare.

www.torsby.se