Thomas Johnsson

Kontaktinformation:
Tel:0702 - 15 64 58
E-post: thomas.johnsson@seniorpartners.se

Bakgrund

Thomas har under sin karriär alltid haft fokus på Inköp och Supply Chain, inom vilka han har haft ledande befattningar både i Sverige och Europa. Hans erfarenheter kommer från ledarroller i multinationella koncerner med 20 års arbete utomlands i bl.a. Tyskland, Schweiz och Holland, då i roller som VD. Tillbaka i Sverige var han Inköpschef för ett stort energibolag i Sverige. De senaste åren har han arbetat med hållbara städer samt med stadsutveckling. Utgående från de 17 hållbarhetsmålen har värdeskapande produkter och tjänster till stadsdelar, boende och kommun utvecklats och implementerats.
Thomas arbete i dessa roller har präglats av ledarskap, utveckling och förändringsarbete mot ett värdeskapande i ett helhetsperspektiv.
Affärsmannaskap och ledarskap är viktiga komponenter för Thomas, liksom även stor egen närvaro och att skapa bestående resultat.

Kompetens

Lång erfarenhet och kunskap från företagsledning, förändringsarbete, innovation och att ständigt göra lite bättre präglar Thomas och hans arbete. Han brinner speciellt för företagsutveckling, innovation och att skapa lönsamhet genom förbättringar. Med ett pragmatiskt synsätt på verksamheter och hur dessa kan utvecklas och förbättras tar sig Thomas an nya utmaningar.

Läs mer om Thomas kompetenser och erfarenheter på LinkedIn!