Samarbetspartners

Sinf erbjuder tjänster inom Affärsjuridik, Arbetsrätt och Affärsutveckling samt organiserar ett antal Branschförbund. www.sinf.se

Nilsson & Månsson AB erbjuder konsulttjänster inom ledarskap och hållbarhet. Exempel på tjänster är processledning, organisationsutveckling, utredningar, projektutveckling och ansökningar om extern finansiering samt interimschefer och chefscoaching.
www.nilsson-mansson.se