Samarbetspartners

Sinf erbjuder tjänster inom Affärsjuridik, Arbetsrätt och Affärsutveckling samt organiserar ett antal Branschförbund. www.sinf.se

        

The Company Gardeners AB är ett bolag vars affärsidé är att hjälpa andra bolag att få en balanserad tillväxt. Företaget har efter mer än tre år på marknaden vunnit uppdrag hos ett flertal kunder inom olika branscher och drivs på heltid av de två grundarna som bägge har en lång erfarenhet från att bygga upp IT-företag.
www.thecompanygardeners.com

Nilsson & Månsson AB erbjuder konsulttjänster inom ledarskap och hållbarhet. Exempel på tjänster är processledning, organisationsutveckling, utredningar, projektutveckling och ansökningar om extern finansiering samt interimschefer och chefscoaching.
www.nilsson-mansson.se

Ecocon AB är ett flexibelt fullserviceföretag inom det ekonomiadministrativa området.
www.ecocon.se

Senior Advisers är vår syster organisation med säte i Stockholm. Man är ett nätverk av erfarna konsulter där alla har varit verksamma som chefer eller specialister i större och medelstora företag eller offentlig förvaltning.
www.senioradvisers.se