Rekrytering av chefer och specialister


Senior Partners har lång erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister till näringsliv och offentlig förvaltning. Vi erbjuder rekrytering för såväl anställning som interima uppdrag.
Se även Chef att Hyra™.

Vi som arbetar med rekrytering har meriterande erfarenhet från operativa befattningar inom näringslivet och offentlig sektor.

Vi erbjuder:

  • Executive search
  • Annonserad rekrytering
  • Second opinion
  • Tester

Kompetenta och tänkbara kandidater till kvalificerade chefs- och specialisttjänster svarar inte alltid på platsannonser! Ofta kombinerar vi därför annonseringen med att aktivt kontakta kvalificerade kandidater. Det ger ett bredare urval och en snabbare process.

Senior Partners garanterar genom sin medverkan i rekryteringen en större säkerhet i valet av nyckelmedarbetare, vilket gör att ni med förtroende kan vända er till oss för att lösa era resursbehov.

Kontakta oss