Kundcase

Lyckat uppdrag som tf. Socialchef

Värmländsk kommun löste tillfälig vakans med konsult från Senior Partners och fick även hjälp med att omorganisera och effektivisera arbetet inom den Sociala förvaltningen.

- I vår kontakt med Senior Partners fick vi snabbt förståelse för vår situation och vilken kompetens som behövdes för att lösa våra problem och effektivisera organisationen, säger Ekonomichef Angela Birnstein.

Läs mer om uppdraget!

Senior Partners löste chefskris på Småländskt bruk

När två avdelningschefer sa upp sig på småländska Bruzaholms Bruk vände sig gjuteriet till Senior Partners. Lena Jiderud och Åke Nordström anlitades som interimschefer och hjälpte samtidigt till att rekrytera permanenta lösningar.
– Vi ansåg oss inte ha kompetensen att hantera det själva. Det handlade både om att hitta nya chefer och att bibehålla stabiliteten i företaget, säger Lars Alfredsson, VD för Bruzaholms Bruk.
Läs hela artikeln....

Kommunal förvaltning räddas av erfarna interimschefer från Senior Partners

Uppvidinge kommun förlorade tre toppchefer på kort tid. För att rädda situationen anlitades Senior Partners, som snabbt kunde bistå med erfarna interimschefer.
– Det är viktigt att de som kommer in som en interimlösning snabbt kan se vad som är väsentligt och vad som kan vänta. En sådan situation som vi befann oss i kan lätt leda till handlingsförlamning i den centrala ledningen. Då måste man ha förvaltningschefer som är självgående och kan avgränsa sina uppdrag. Där blev jag väldigt imponerad av de konsulter som Senior Partners kunde bistå med, säger Åke Carlson Kommunstyrelsens ordförande.
Läs hela artikeln!

Erfaren HR- chef stöttade Ballingslöv vid föräldraledighet

Under perioden januari till och med augusti 2017 anlitade Ballingslöv AB Senior Partners, då man behövde en interim HR-chef under den ordinarie chefens föräldraledighet.
Ballingslöv AB, beläget strax norr om Hässleholm, är en av Sveriges största kökstillverkare och ett välkänt varumärke. Företaget har drygt 500 anställda och omsätter drygt en miljard kronor.
Vår partner Åke Nordström som anlitades för uppdraget var på plats på företaget 2-3 dagar per vecka och var därutöver tillgänglig via mail och telefon. Ballingslöv som ville ha hjälp med att ”hålla ställningarna” behövde någon som på deltid och med kort startsträcka, kunde upprätthålla och stödja företagets ambitioner inom HR.

Urval av kunder