Per Steholt

Kontaktinformation:
Tel. 0708 - 29 11 87
E-post: per.steholt@seniorpartners.se

Bakgrund

Personal- och administrativ direktör i ett antal internationella koncerner med ansvar för rekrytering, utveckling av organisation och lönesystem, utbildning och information. Styrelseuppdrag inom SAF/Almega. Mentorupdrag. Konsultuppdrag i olika företag (även mindre familjeföretag).

Kompetens

Personal- och organisationsfrågor. Utveckling av nya lönesystem. Strukturförändringar med personalreduceringar. Förhandlingar med fackliga organisationer. Mentorskap.