Jan Tukler

Kontaktuppgifter:
Tel. 0705 - 38 88 00
E-post: jan.tukler@seniorpartners.se

Bakgrund

Jan har bred kommersiell erfarenhet förvärvad under många år som VD, skandinavienchef och dotterbolagschef i internationella koncerner. Marknadschef för ledande fackhandelskedja inom konsumentelektronik. Erfarenhet av styrelsearbete i svenska och internationella bolag och branschorganisationer. Arbetat med Turn Around, omstruktureringar, personalreduceringar etc, både som företagsledare och extern konsult. Under 14 år arbetat med att rekrytera chefer och specialister till sydsvenskt näringsliv.

Kompetens

Rekrytering av chefer och specialister på alla nivåer. Utveckling av ledningsgrupper. Betydande internationell erfarenhet. Stort kontaktnät inom sydsvenskt näringsliv. Certifierad användare av flera psykologiska tester.