Behov av att snabbt få en erfaren chef på plats?

Om ni anlitar någon av våra Partners eller underkonsulter får ni en chef som snabbt är inne i verksamheten och kan leverera direkt. Vi har erfarna och kompetenta chefer bland våra Partners och i vårt nätverk som är redo för nya uppdrag.
Det senaste året har vi hyrt ut bl.a. dessa chefer:

 • HR stöd till två tillverkande bolag
 • HR chef till Bruzaholms Bruk
 • Försäljningschef till Bruzaholms Bruk
 • VD till Wallnäs AB
 • VD till producerande bolag i nordöstra Skåne
 • tf. Kommunchef till kommun i Småland
 • Förvaltningschef till Kommunledningsförvaltningen i Småländsk Kommun

Chefer att hyra

Till privata sektorn:

 • VD eller Affärsområdeschef
 • Marknad och försäljning
 • HR chef
 • Ekonomichef
 • Inköp och logistik
 • Produktionschef
 • IT chef

Till Kommunal förvaltning:

 • Socialchef samt Vård & omsorgschef
 • Chefer inom ekonomisk och teknisk förvaltning
 • Kommunchefer och övriga enhetschefer

Vi lämnar gärna referenser på begäran och läs mer om våra Partners och deras kompetenser här!