Herbert Svensson

Kontaktinformation:
Tel. 0703 - 94 18 17
E-post: herbert.svensson@seniorpartners.se

Bakgrund

Ekonomiutbilding vid Lunds universitet.
Ekonomichef i verkstadsföretag.
Personaldirektör i internationellt svenskt verkstadsföretag. Personaldirektör i utlandsägd koncern.

Kompetens

Mångårig praktisk erfarenhet från hela spektrat av personalfrågor. Från rekrytering till avveckling av alla personalkategorier. Lönsamhetsutredningar. Organisationsfrågor.