Haugen System AB fick hjälp med Affärsplan i Mellersta Östern

Senior Partners blev i början av året kontaktade av Karl T. Haugen och Gudrun Haugen, ägarna till Haugen System AB i Malmö som var i behov av hjälp vid upprättande av affärsplan för ett nätverk av entreprenörer i Mellersta Östern som är under uppbyggnad. Uppdraget som genomfördes under våren innehåller en generell plan med marknadsbeskrivning och utvecklingspotential med möjligheter till anpassning efter lokala förhållanden samt en finansmodell för simulering av långsiktig lönsamhet och finansieringsbehov.

Karl T. Haugen säger följande om Senior Partners insats i projektet:

"Samarbetet med Senior Partners har gett oss tillgång till en bred kompetens som vi har haft omedelbar nytta av i utvecklingen av vårt nya affärskoncept på alla marknader i Mellersta Östern.
Vi behövde snabbt en professionell affärsplan för att våra potentiella partners enkelt kunde förstå möjligheterna i vad HAUGEN System AB kan erbjuda. Vi kan med den utarbetade modellen anpassa affärsplanen till enskilda länder och enskilda partners specifika villkor. Den öppna samarbetsformen, de ekonomiska klara reglerna och den snabba uppfattningen av vad vi önskade var basen för ett mycket lyckat projekt med Senior Partners."

We are specialized in using the vacuum technology to:

- make better environment in your plant
- solve spillage handling to suite ISO demands
- increase your production efficiency
- increase your plant profit

HSAB can offer suitable stationary or mobile vacuum units, stationary vacuum systems as turn-key installations or local solutions with our experienced supervisors. We can offer long term hire arrangements. OUR WORLD-WIDE EXPERIENCE IS YOUR GAIN.