Hans-Gunnar Gustavsson

Kontaktinformation:
Tel: 0704 – 93 11 49
E-post: hans-gunnar.gustavsson@seniorpartners.se
 

Bakgrund

Hans-Gunnar har bred erfarenhet från stora koncerner till små ägarledda företag. Arbetat i koncernledning, som Senior Adviser och i olika typer av styrelser, både i koncerner, ägaraledda företag och som ordförande i flera branschorganisationer. Hans-Gunnar har haft operativa roller som VD, Marknadschef, Försäljningschef, Logistikchef, Projektchef/ledare.

Har stor erfarenhet av att skapa samverkan och förståelse mellan produktion, försäljning och marknad. Förändringsledare för såväl stora som små förändringar från strategiskt beslut till pratktiskt genomförande. Hans-Gunnar har även utvecklat produktionslösningar till nya tjänster och produkter som blivit extremt lönsamma.

Hans-Gunnar har genomgått EFL:s Styrelseprogram.

Kompetens

Företagsledning, styrelseerfarenhet, affärsutveckling, utveckling av nya affärsenheter och affärskoncept, leda strategiarbete till operativt genomförande, inköp och logistik, tjänsteutveckling, strategisk försäljning. Rekrytering av chefer och specialister.

En referens säger: "Enastående resultat, professionell, mycket hög integritet"