Behov av att snabbt få en erfaren chef på plats?

Om ni anlitar någon av våra Partners eller underkonsulter får ni en chef som snabbt är inne i verksamheten och kan leverera direkt. Vi har erfarna och kompetenta chefer bland våra Partners och i vårt nätverk -SEPAM- som är redo för nya uppdrag.
Våra senaste uthyrda chefer är bl.a.:

 • Socialchef till Torsby Kommun
 • HR chef till Bruzaholms Bruk
 • Försäljningschef till Bruzaholms Bruk
 • VD till Wallnäs AB
 • VD till producerande bolag i nordöstra Skåne
 • tf. Kommunchef till kommun i Småland
 • Förvaltningschef till Kommunledningsförvaltningen i Småländsk Kommun

Chefer att hyra

Privata sektorn

Offentliga sektorn

 • VD eller Affärsområdeschef
 • Marknad och Försäljning
 • HR
 • IT
 • Ekonomi
 • Produktion
 • Socialchef
 • Vård- och omsorgschef
 • Kommunchefer och övriga enhetschefer

Vi lämnar gärna referenser på begäran och läs mer om våra Partners och deras kompetenser här!