Chef att Hyra™

Ibland uppstår situationer i företaget som innebär att man måste hitta snabba lösningar. Man behöver ersätta eller komplettera sin organisation med en viss kompetens för att fylla ett tillfälligt behov orsakat av t.ex. sjukdom, genomföra en omstrukturering eller ett viktigt projekt.

Då är lösningen att ta in en Interim Manager som hyrs in under en begränsad tid och för ett specifikt projekt. Samtliga Partners i Senior Partners har lång och gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom sina respektive kompetensområden. Läs mer i Historien om Chef att Hyra™!

Vi erbjuder interimschefer för kortare eller längre perioder, med:

  • Kort startsträcka, baserat på lång erfarenhet och kunskap inom sitt område
  • Stort engagemang kombinerat med prestigelöshet
  • Flexibilitet, ödmjukhet och lyhördhet samt med hög integritet

Har ingen av våra Partners rätt kompetens kan vi genom vår kandidatbank eller nätverk hitta den resurs ni behöver. Se rekrytering.

Abonnemangstjänster

För företag eller organisationer som behöver komplettera sin organisation på ett kostnadseffektivt sätt kan en abonnemangstjänst vara ett klokt alternativ. Ni kan då under flexibla former komplettera er organisation med kompetens inom t.ex. HR, IT samt Marknad&Kommunikation.
Senior Partners fungerar då som en lättillgänglig och pålitlig resurs för verksamheter som inte har egen specialistkompetens inom det aktuella området eller som har behov av att förstärka sin befintliga bemanning av olika anledningar.

Ett abonnemang på tjänster från Senior Partners innebär:

  • att ni slipper fasta kostnader för egen personal
  • att ni får operativt och strategiskt stöd inom valt kompetensområde, anpassat efter era behov
  • att vi skräddarsyr ett abonnemang till er mot en fast månadsavgift 

Ni kan alltid med förtroende kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan lösa ert specifika problem!

Kontakta oss