Senior Partners löste chefskris på småländskt brukNär två avdelningschefer sa upp sig på småländska Bruzaholms Bruk vände sig gjuteriet till konsultbolaget Senior Partners Management. Lena Jiderud och Åke Nordström anlitades som interimschefer och hjälpte samtidigt till att rekrytera permanenta lösningar.

– Vi ansåg oss inte ha kompetensen att hantera det själva. Det handlade både om att hitta nya chefer och att bibehålla stabiliteten i företaget, säger Lars Alfredsson, VD för Bruzaholms Bruk.

Ett par mil utanför Eksjö i norra Småland ligger Bruzaholms Bruk. Sedan 1950-talet har företaget producerat slit- och värmebeständigt gjutgods till olika typer av maskiner, men bruket har betydligt äldre anor än så. I mitten av 1600-talet gav närheten till skog, vatten och malm ideala förutsättningar att upprätta ett så kallat ”ränneverk” som framställde smidbart järn. Idag orsakar det geografiska läget ibland problem när ny personal behöver rekryteras på kort varsel, vilket blev tydligt under förra hösten när företagets försäljningschef plötsligt sa upp sig. Eftersom Bruzaholms Bruk skeppar över 50 procent av sina produkter till Tyskland krävdes det en efterträdare med goda språkkunskaper i tyska och erfarenhet av exporthandel, vilket var svårt att hitta i närområdet. För att verksamheten inte skulle avstanna, och för att få hjälp att hitta en ny chef, anlitades Lena Jiderud från Senior Partners som interim försäljningschef.

– Det var viktigt att få in någon med lång arbetslivserfarenhet, som inte skulle upplevas som en konkurrent om tjänsten och då passade Lena Jiderud från Senior Partners väldigt bra. Förutom att hjälpa oss att rekrytera en ny försäljningschef hjälpte hon till med att styra upp och effektivisera försäljningsorganisationen, säger Lars Alfredsson.

Lyckade rekryteringar

Senior Partners erbjuder konsulter med lång erfarenhet av ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Konsulterna kan med kort varsel anlitas som interimschefer, hjälpa till i rekryteringsprocesser eller vid omstruktureringar av en verksamhet. Några månader efter att Lena Jiderud hade börjat som tillfällig försäljningschef på Bruzaholms Bruk valde den dåvarande HR-chefen att säga upp sig. Eftersom Åke Nordström från Senior Partners förtjänstfullt hade hjälpt företaget med en tidigare HR-rekrytering anlitades han för att stötta avdelningen, samtidigt som han ansvarade för att anställa en ny chef. Sedan i somras är de nya, permanenta cheferna på plats och Senior Partners konsulter har därmed fullföljt sitt uppdrag.

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Senior Partners. Båda rekryteringarna blev väldigt lyckade. Om behovet uppstår i framtiden kommer vi att kontakta dem igen, avslutar Lars Alfredsson.

Lars Alfredsson, VD Bruzaholms Bruk
Lena Jiderud, Senior Partners
Åke Nordström, Senior Partners