Björn Sällström

Kontaktinformation:
Tel:0708 - 20 05 25
E-post: bjorn.sallstrom@seniorpartners.se

Bakgrund

Björn har under sin karriär fått erfarenhet från flera olika branschområden, t.ex.10 års ledarbefattningar i flygbolaget SAS, 27 års erfarenhet som Personaldirektör och medlem av företagsledningen i internationella koncerner inom detaljhandeln, transport&spedition, industrikonglomerat, medicinteknik och fordonsindustri. Förutom det formella ansvaret i rollen som Personaldirektör har många speciella uppdrag på koncernnivå genomförts som t.ex. företagsförvärv, företagsförsäljning, omställningsprogram av produktion, etablering på nya marknader som Kina och Indien, rationaliseringsprojekt, och transformationsaktiviteter.

Kompetens

Med teknik i botten, elingenjör, har kompetenserna breddats med beteendevetenskap och ekonomi. Under hela karriären har Björn arbetat i ledarroller och också verkat inom ledarutveckling i olika former.
Björn har en praktisk syn på ledarskapet och har alltid haft som ledstjärna att utgå från den verklighet som föreligger och ha verksamhetens syfte och mål i fokus för de åtgärder som behöver genomföras. Björn kan speciellt medverka och praktiskt stödja företagsledningar av genomförandet i olika typer av transformationer såsom integrationsprojekt, rationalisering/effektiviserings projekt, företagsförsäljning/förvärvsprojekt och då specifikt rörande organisations och personalområdena.

Läs mer om Björns kompetenser och erfarenheter på LinkedIn!