Ann-Mari Ståhlberg

Kontaktinformation:
Tel:070 - 228 84 08
E-post:ann-mari.stahlberg@seniorpartners.se

Bakgrund

Ann-Mari har lång erfarenhet av företagsledning som VD, administrativ chef och personalchef. Hon har varit verksam inom både landstings och kommunala verksamheter samt kommunala bolag, främst inom energibranschen. Utöver sina operativa roller har Ann-Mari lång erfarenhet av styrelsearbete och mentorskap.

Kompetens

Företagsledning, styrelseerfarenhet som ledamot och ordförande, förändringsarbete, HR och mentorskap.

Lär mer om Ann-Maris kompetenser och erfarenheter på LinkedIn.