Anders Lindblad

Kontaktinformation:
Tel:073-436 62 54
E-post: anders.lindblad@seniorpartners.se

Bakgrund

Anders har lång erfarenhet av ledningsarbete inom såväl kommuner och landsting som inom privata företag. Han har bland annat varit administrativ chef, förvaltningschef, kommundirektör, sjukhuschef, socialchef och vd i privata företag. De senaste dryga tio åren har tyngdpunkten legat på interrimchefsuppdrag under tiden en ordinarie befattningshavare rekryteras. Dessa uppdrag har oftast varit förenade med olika former av förändringsarbete.

Kompetens

Anders är i grunden psykiatrisjuksköterska med högskoleutbildning inom national- och företagsekonomi, statistik, statskunskap mm. Han har en bred erfarenhet från ledningsarbete i olika miljöer med analys av organisationens behov av förändring samt att effektivt genomföra nödvändiga förändringar. Detta oavsett det är en politiskt styrd organisation eller en verksamhet som verkar på en marknad. En viktig framgångsfaktor är att det resultatorienterade lednings- och förändringsarbetet sker i nära samverkan mellan uppdragsgivare och berörda medarbetare.