Anders Bengtsson

Kontaktinformation:
Tel: 0708 – 50 71 07
E-post: anders.bengtsson@seniorpartners.se

Bakgrund

Civilekonom, ekonomidirektör, controller och ekonomichef i ett antal större företag med industriell tillverkning både inom Sverige och internationellt. Har varit bosatt i Singapore. Managementkonsult med inriktning på förbättringsarbete inom ekonomistyrning. Även uppdrag som CFO.

Kompetens

Ekonomistyrning, organisationsutveckling, företagsförvärv, företagsavveckling och företagsförsäljning. Förändringsarbete i internationell miljö. Mycket praktiskt och handfast arbete för att säkerställa att förändringar sker. Utveckling av organisationer och personal.