Senior Partners styrelse för 2022

2022-04-13

Senior Partners årliga stämma hölls den 23 mars och till ledamöter valdes Lena Jiderud (omval), Åke Norström(omval) och Peter Hansson (nyval) till suppleant valdes Björn Sällström.