Ny tjänst från Senior Partners - abonnemang av specialist kompetenser!

2020-05-11

För att stötta små och medelstora företag med kompetens som man av olika orsaker ej har möjlighet ha internt kan vi nu gå in som en extern avdelning/kompetens inom flera kompetensområden.

I många företag finns varken tid eller kunskap för att hantera vissa kompetens områden som inte är kritiska för verksamheten. Det kan vara t.ex. HR, IT, Marknad eller Kommunikation. Frågor och ansvar inom dessa områden hamnar ofta på en annan befattning för att de ska finnas med i organisationen, men får inte det fokus som det borde ha för att utveckla företaget framåt.
Vi vill på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt bidra med den erfarenhet vi har inom våra respektive kompetensområden till företag som vill komma vidare i sin utveckling.