Senior Partners nya Styrelse

2016-04-11

Vid Senior Partners stämma i mars 2016 valdes en ny styrelse för kommande år. Mer information nedan om styrelsens sammansättning.