Vår Partner Erling Alm får kunglig utmärkelse!

2015-06-29

Erling Alm, mångårig partner vid Senior Partners Management i Malmö, och f.d. Tekniskt råd och Domare i Mark och Miljödomstolen i Växjö, har tilldelats H.M. Konungens medalj i guld för sina insatser kring erosionsproblematiken kring Sveriges kuster.

Han tilldelas medaljen för insatser som har inneburit ett mera modernt och vetenskapligt sätt att hantera kusterosion och kustskydd i Sverige. Erling har även arbetat internationellt med dessa frågor. Dessutom har Erling varit ordförande i Erosionsskadecentrum EC. Hans insatser betecknas som ?unika och ovärderliga för Sverige?.
Alms samarbetspartners, professor Hans Hanson vid Lunds Universitet samt direktör Christer Eriksson, Tomelilla, får även utmärkelsen.