Minusränta och inköpsnätverk!

2015-05-27

Den 12 februari startade Handelskammaren ett nytt inköpschefsnätverk Sydost. Inbjudna talare var Anna Felländer, Swedbanks chefsekonom och Hans-Gunnar Gustavsson, VD Senior Partners.

Först talade Anna Fälländer om det för många oväntade beskedet om minusräntan ifrån Riksbanken. Handelskammarens medlemmar fick först av alla höra Anna Felländers syn på det som hänt och vad det kan innebära. Därefter talade Anna Felländer om hur ekonomin och dess konjunktursvängningar påverkar företagen och dess inköpsvägar.
Hans-Gunnar Gustavsson gav en återblick från sin tid som ordförande i Silf ? Sveriges Inköps och Logistikförbund. Han berättade om dramatiken kring hur PMI - inköpschefsindex rasade från ett index på 50 till 32,7 på bara någon månad hösten 2008.
Den 1 september 2008 blev han uppringd av New York Times som just fått det PMI för Sverige, nu undrade man vad som pågick i Sverige. Månaden efter ledde han ett frukostmöte med Volvos inköpsdirektör och 100 inköpare. Klockan 09.05 blev inköpsdirektören kallad till koncernledning omedelbart och fick lämna frukostmötet, månadens PMI hade just blivit offentliggjort och var det lägsta någonsin.
Under sin tid som ordförande i Silf drev Hans-Gunnar frågan om inköparnas strategiska roll väldigt offensivt. Beroende på företagens profil borde många inköpschefer ingå i företagens ledningsgrupper, så att inköpsfrågorna kommer upp på dagordningen. Ofta ligger inköp under någon administrativ eller ekonomiavdelning vilket gör att frågorna försvinner. På detta sätt missar många företag en stor potential till lönsamhet och effektivisering.
Hans-Gunnar önskade inköpschefsnätverket lycka till i sitt fortsatta arbete.