Logistikföretag anlitade Senior Partners för IT-projekt!

2015-06-08

Ett större logistikföretag i Sverige har anlitat vår partner Göran Peterson för att hjälpa till att ro ett mer eller mindre havererat IT-projekt i hamn.

Uppdraget har bestått i att bistå företagsledning och projektledning som rådgivare, delta på styrgrupps- och projektmöten samt utforma avtal för slutförandet av projektet.
Företaget omsätter flera miljarder och varje dags försening av ett IT-projekt innebär stora effektivitetsförluster och minskat kundrenommé. Uppdraget är nu slutfört till uppdragsgivarens belåtenhet.