Olofströms Näringsliv valde Senior Partners!

2015-06-09

Senior Partners Management AB är utvalda som en av tre ramavtalsleverantörer till Olofströms Näringslivsprojekt TECHTANK.

Olofströms Näringsliv AB är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun. Bolaget arbetar med allt från uthyrning av fastigheter till handelsutveckling. Olofströms näringsliv AB är kommunens näringslivskontor och har förutom de traditionella näringslivsfrågorna även hand om ett flertal projekt. Projektverksamheten har ökat och kommer öka ytterligare de närmaste åren.

Ett av kommunens övergripande mål är "Jobb till 1000". Målet är att skapa 1000 nya jobb på 10 år. Som ett led i detta mål har Olofströms kommun drivit projektet Entreprenörskap i Olofström som nu efterföljs av Teknikinitiativet i Olofström, TECHTANK, http://www.techtank.se . Det senare projektet drivs nu av Olofströms näringsliv AB. Detta projekt syftar till att skapa ett klusterinitiativ inom tekniksektorn. I samband med det arbetet kommer insatser att behövas inom en rad områden där Olofströms näringsliv AB inte själva har rätt kompetens. Därför har nu Senior Partners kontrakterats som utvecklingskonsulter. I Avtalet är det partnerna Göran Peterson, Thomas Hasselby och Hans-Gunnar Gustavsson som är upphandlade som utvecklingskonsulter.

Uppdragen kommer att ligga inom de fyra verksamhetsområden som TECHTANK har fokus på: Klusterutveckling och marknadsföring, Affärsutveckling och tillväxt, Teknikutveckling och innovation och Kompetensutveckling och -försörjning.