Senior Partners medverkar i företagsförsäljning

Sommaren 2007 anlitade Lantmännen och Svalöv-Weibull, Senior Partners då man behövde en interim VD till Weibull Trädgård AB i Hammenhög. Valet föll på Sören Rudmer som i juli blev ansvarig för ett företag med 180 anställda och en omsättning på en halv miljard kronor. Verksamheten består av produktion och försäljning av jordprodukter, fröer, plantor och trädgårdstillbehör och man vänder sig såväl till proffsmarknaden som den privata trädgårdsodlaren.

Ganska snart blev det klart att Weibull Trädgård AB inte passade in i Lantmännens långsiktiga stragegi utan skulle avyttras. Tillsammans med sin ledningsgrupp och en konsult tillbringade Sören en intensiv höst med att ta fram en detaljerad affärsplan parallellt med den vanliga verksamheten. Efter detta följde identifiering av tilltänkta köpare tillsmmans med Lantmännen och andra konsulter och därefter managementpresentationer och deltagande i diskussioner med slutkandidaterna.
I februari/mars 2008 såldes Weibull Trädgård AB till miljöföretaget Econova AB för att integreras i deras Division Econova Garden. Sören satt kvar som VD för att underlätta för köparen ända till slutet av april.

Det som utrsprungligen skulle varit ett uppdrag på 4-6 månader blev 10 månader men målet att sälja en verksamhet som inte längre passade in hos Lantmännen uppnåddes.

Uncer varumärket SW förädlar och marknadsför Lantmännen Lantbruk sorter inom stråsäd, oljeväxter och vall för ett lönsamt svenskt lantbruk. 

www.sweed.se
www.lantmannenlantbruk.se