Vår Historia

Att verka men inte synas

Så skulle man kunna beskriva Senior Partners och det har varit lite av ett signum för vår verksamhet genom åren.

Sommaren 1969 satte sig några gråhåriga gentlemän ner för att diskutera framtiden. De hade alla just lämnat sina ledande roller i näringslivet och offentlig verksamhet, men kände att de hade mer att ge. Efter en del resonemang konstaterade man, att de hade något som det fanns ett stort behov av och det var erfarenhet - erfarenhet från ett långt aktivt liv som chefer och ledare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Resultatet av deras diskussioner blev att de grundade en förening, Senior Service Ekonomiska förening, genom vilken de kunde erbjuda sin långa erfarenhet och sin djupa kunskap som ett stöd till aktiva chefer och ledare.

Ärligt talat så vet jag inte exakt hur det gick till när man grundade det som sedermera kom att bli Senior Partners. Det vi vet är att Senior Partners i snart 50 år har varit en uppskattad resurs för svenskt näringsliv och offentlig verksamhet.

1994 var ett viktigt år för Senior Partners, då startades den verksamhet som idag finns i Malmö och som verkar inom sydsvenskt näringsliv. Grundpelarna är desamma som då, att arbeta genom sina befintliga nätverk och bidra till utvecklingen av företag och offentliga verksamheter i Södra Sverige.

De tjänster vi erbjuder är Chef att Hyra, Abonnemang på en erfaren chef inom t.ex. HR, Sälj&Marknad samt IT, Senior Advisers och styrelsemedlemmar samt Affärs- och verksamhetsutveckling.

En ny tid - Senior Partners idag

Att verka genom andra är fortfarande vår modell, vi har inget behov av att stå på scenen och ta åt oss äran, vi har redan gjort den resan. Vi är inte i karriären och vi är inget hot till den befintliga verksamheten. Vår önskan är att vi med vår erfarenhet skall bidra till att utveckla livskraftiga verksamheter samt skickliga och framgångsrika ledare.

Nu vill vi bli mer publika, vi vill tala om vad vi kan bidra med från ett långt liv som chefer och ledare, vi är alla i mogen ålder och har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar.

Att det var Senior Partners som för 30 år sedan myntade begreppet - Chef att Hyra - det är vi stolta över!

Välkommen att lära känna oss lite bättre!

Kontakta oss