Vad är SEPAM?

Senior Partners har ett inre och ett yttre nätverk, det inre är våra Partners som ansvarar för verksamheten idag och framåt. Att bli Partner är både en förmån och ett ansvar för Senior Partners framtid.
Det yttre nätverket är SEPAM, där du kan ansluta dig utan att ha de krav på dig som ställs på våra Partners. Du är fri ta uppdrag via annan part samtidigt som du har en tillhörighet och kollegor i nätverket.
Vi anordnar nätverksträffar och vi arbetar även med en ersättningsmodell, vilket gör det intressant hitta uppdrag till andra i nätverket.

Nätverket SEPAM är till för dig som idag är konsult i eget bolag eller har tagit beslut att fortsätta ditt yrkesliv som konsult. Vår erfarenhet är att det är stora utmaningar att arbeta som fristående konsult, då man samtidigt som man är ute på uppdrag ska ha tid för att bygga sitt varumärke och skapa kontakter för nya uppdrag.
Är du med i nätverket har du vår hemsida och andra digitala kanaler samt nätverket som marknadsför dig. Du kan senare ansöka om Partnerskap om din kompetensprofil stärker Senior Partners kompetensområden och har en drivkraft att vara med och utveckla Senior Partners.

Är du intresserad av att gå med i SEPAM konsultnätverk eller bara nyfiken och vill ha mer information, kontakta oss så berättar vi mer!

För mer info kontakta oss!

Nätverket SEPAM