Kommunal förvaltning räddades av erfarna interimschefer från Senior Partners

Uppvidinge kommun förlorade tre toppchefer på kort tid. För att rädda situationen anlitades Senior Partners, som snabbt kunde bistå med erfarna interimschefer.

– Jag blev imponerad av deras konsulter, säger Åke Carlson, kommunstyrelsens ordförande.

En liten kommun som blir av med tre toppchefer är en sårbar kommun. Det var precis det som hände i småländska Uppvidinge kommun. Under 2017 lämnade kommunchefen, samt ytterligare två höga chefer i förvaltningen sina uppdrag. Besluten kom kort efter varandra och hotade att förlama verksamheten fram till dess att vakanserna hade tillsatts.

– Det är mycket som går i stå eller saktar in om man inte har en kommunchef. Allt gick väldigt snabbt och det var viktigt för oss att få någon på plats omgående, säger Åke Carlson, kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge.

För att rädda situationen under tiden som rekryteringsarbetet för nya chefer pågick anlitades Senior Partners. Genom sina egna konsulter och sitt nätverk av partners kunde Senior Partners snabbt bistå med erfarna interimchefer på de tre vakanta posterna.

Självgående chefer under särskilda premisser

Behovet i Uppvidinge sträckte sig över sex månader. I sin funktion som offentlig verksamhet lyder en kommunal förvaltning under helt andra premisser än det privata näringslivet. Därför var det avgörande att Senior Partners kunde leverera personer med kompetens och erfarenhet från offentlig förvaltning.

– Det är viktigt att de som kommer in som en interimlösning snabbt kan se vad som är väsentligt och vad som kan vänta. En sådan situation som vi befann oss i kan lätt leda till handlingsförlamning i den centrala ledningen. Då måste man ha förvaltningschefer som är självgående och kan avgränsa sina uppdrag. Där blev jag väldigt imponerad av de konsulter som Senior Partners kunde bistå med. säger Åke Carlson.

Ansvarig för rekryteringen: Lena Jiderud