Snabb rekrytering av Produktionsdirektör till Trelleborg Forsheda AB

Trelleborg Forsheda AB kontaktade Senior Partners med en förfrågan om vi hade möjlighet att skaffa fram en kvalificerad kandidat att rycka in som produktionsdirektör. Detta var den 10 augusti 2010. Den 17 augusti kunde vi presenteran några kandidatersom vi ansåg motsvarade kraven som ställts från Trelleborg Forsheda. Kandidaternas styrkor, erfarenheter och eventuella svagheter diskuterades.
Efter ytterligare ett möte följde intervju med en utvald kandidat, kontraktsutformning och förhandlingar med personalorganisationerna. Den 21 september tillträdde den utvalde kandidaten sin tillfälliga tjänst.

Personaldirektör Tommy Bengtsson om Senior Partners insats:

Personaldiektör Tommy Bengtsson uppger att han blev positivt överraskad över att Senior Partners på ett fåtal dagar kunde presentera kandidater som väl motsvarade hansbeskrivning. Vidare uppskattade han att vi inte enbart tog fram kandidaternas förtjänster utan också deras mindre bra sidor.
"Vår kandidat gör ett utmärkt jobb och har kommit väl in i vår turbulenta tillvaro som uppkommit dels till följd av omstrukturering, men inte minst till följd av en kraftigt ökand orderingång de senaste månaderna" slutar Tommy Bengtsson.

Ansvarig konsult: Per SteholtHerbert Svensson

We are one of the world's leading suppliers of sealing systems for concrete, plastic and steel pipes used for water, sewerage and drainage.

http://www.trelleborg.com/en/Pipe-Seals/