Associerade konsulter i nätverket SEPAM

Roland Heimby - Seniorkonsult

HR kompetens

Roland har över 30 års erfarenhet som HR Manager vid tillverkande företag inom olika branscher. Roland kan på kort tid se om företagets organisation är bemannad med rätt kompetens enligt affärsidén. 

Roland tar gärna uppdrag som:
• Interims konsult inom HR och personal
• Processledare
• Coach/bollplank

Intresserad av att anlita Roland? - Kontakta oss!

Lars Johnsson - Seniorkonsult

Lars har över 20 års erfarenhet som HR Chef inom privat tillverkande industri, därefter 10 år som Chef att Hyra inom olika branscher. Roller har varit bl.a. HR/Informationschef, Verksamhetschef, Arbetsrättsspecialist och Organisationskonsult.
Lars tar gärna uppdrag som:
• Interim HR Chef
• Organisationskonsult
• Förhandlare
• Befattningsvärderingar
• Lönekartläggningar
Intresserad av att anlita Lars? - Kontakta oss!

Jörgen Troedsson - Seniorkonsult

Jörgen har många års erfarenhet från ledande roller inom främst tillverkningsindustrin i Sverige och internationellt, bl.a. som VD, utvecklingschef och produktionschef. Han är maskiningenjör och civilekonom (Lunds Universitet).
Jörgen tar gärna uppdrag inom:
• Företagsledning
• Produktionsledning/produktionsutveckling
• Inköp
• Projektledning/produktutveckling
• Marknad/försäljning
Intresserad av att anlita Jörgen? -Kontakta oss!

Stefan Christiansson - Seniorkonsult

Stefan har lång erfarenhet av allt inom HR området som t.ex. rekrytering, urval, utvecklingsprojekt, lag, avtal, förhandling och avveckling. Erfarenhet från såväl privata som offentliga verksamheter.
Stefan tar gärna uppdrag som:
• Interimsuppdrag inom HR
• Bollplank till chefer vid personalfrågor
• Omorganisation
• Avveckling
• Övriga punktinsatser inom personal och organisation
Intresserad av att anlita Stefan? - Kontakta oss!

Mikael Anderzén - Seniorkonsult

Mikael har lång och gedigen erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och organisationer, både i Sverige och internationellt, från stora internationella koncerner till minde bolag främst inom Service och Finansverksamhet. Han har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.
Mikael tar gärna uppdrag som:
• Interimsuppdrag inom företagsledning /marknad / försäljning
• Förändringsledare med stort fokus på individ och medarbetare
• Senior Adviser

Intresserad av att anlita Mikael? - Kontakta oss!

Christer Pålsson - Seniorkonsult

Christer har drygt 30 års erfarenhet av offentlig verksamhet, särskilt kommunal. De senaste 13 åren som Kommundirektör i olika skånska kommuner, har sedan tidigare erfarenhet som kvalificerad utredare och projektledare bl.a. i Malmö stad och Lunds kommun. Christers ledarskap motiverar, engagerar och entusiasmerar medarbetarna och han är mån om att organisationen ska förstå sammanhang och verksamhetens inriktning.
Christer tar gärna uppdrag som:
• Interimschef i offentlig verksamhet som t.ex. Kommundirektör eller förvaltningschef
• Projekt- och processledare
• Utredare
Intresserad av att anlita Christer, kontakta oss!