Associerade konsulter i nätverket SEPAM

Elisabeth Adriansson Sandberg - Seniorkonsult

Elisabeth har lång och gedigen erfarenhet inom verksamhetsområdet hälsa, vård och omsorg. Med 30 års erfarenhet av att leda verksamheter på operativ och strategisk nivå bl.a. inom privat vård och omsorg, har hon en unik kunskap som hon kan dela med sig av till sina uppdragsgivare.
Elisabeth tar gärna uppdrag som:
• Interimschef inom vård och omsorg
• Processledare 
• Rekryteringsstöd

Intresserad av att anlita Elisabeth? - Kontakta oss!

Roland Heimby - Seniorkonsult

HR kompetens

Roland har över 30 års erfarenhet som HR Manager vid tillverkande företag inom olika branscher. Roland kan på kort tid se om företagets organisation är bemannad med rätt kompetens enligt affärsidén. 

Roland tar gärna uppdrag som:
• Interims konsult inom HR och personal
• Processledare
• Coach/bollplank

Intresserad av att anlita Roland? - Kontakta oss!

Lars Johnsson - Seniorkonsult

Lars har över 20 års erfarenhet som HR Chef inom privat tillverkande industri, därefter 10 år som Chef att Hyra inom olika branscher. Roller har varit bl.a. HR/Informationschef, Verksamhetschef, Arbetsrättsspecialist och Organisationskonsult.
Lars tar gärna uppdrag som:
• Interim HR Chef
• Organisationskonsult
• Förhandlare
• Befattningsvärderingar
• Lönekartläggningar
Intresserad av att anlita Lars? - Kontakta oss!

Jörgen Troedsson - Seniorkonsult

Jörgen har många års erfarenhet från ledande roller inom främst tillverkningsindustrin i Sverige och internationellt, bl.a. som VD, utvecklingschef och produktionschef. Han är maskiningenjör och civilekonom (Lunds Universitet).

Jörgen tar gärna uppdrag inom:
• Företagsledning
• Produktionsledning/produktionsutveckling
• Inköp
• Projektledning/produktutveckling
• Marknad/försäljning
Intresserad av att anlita Jörgen? -Kontakta oss!

Stefan Christiansson - Seniorkonsult

Stefan har lång erfarenhet av allt inom HR området som t.ex. rekrytering, urval, utvecklingsprojekt, lag, avtal, förhandling och avveckling. Erfarenhet från såväl privata som offentliga verksamheter.
Stefan tar gärna uppdrag som:
• Interimsuppdrag inom HR
• Bollplank till chefer vid personalfrågor
• Omorganisation
• Avveckling
• Övriga punktinsatser inom personal och organisation

Intresserad av att anlita Stefan? - Kontakta oss!