Associerade konsulter i nätverket SEPAM

Elisabeth Adriansson Sandberg - Seniorkonsult

Elisabeth har lång och gedigen erfarenhet inom verksamhetsområdet hälsa, vård och omsorg. Med 30 års erfarenhet av att leda verksamheter på operativ och strategisk nivå bl.a. inom privat vård och omsorg, har hon en unik kunskap som hon kan dela med sig av till sina uppdragsgivare.

Elisabeth tar gärna uppdrag som:
• Interimschef inom vård och omsorg
• Processledare 
• Rekryteringsstöd


Intresserad av att anlita Elisabeth? - Kontakta oss!

Frank Christensen - Seniorkonsult

Frank är en erfaren förändringsledare med bakgrund från logistik och tillverkningsindustri inom flera branscher där hans erfarenheter som chef kommer från ledande roller inom Operations, Supply Chain, IT, Kvalitet&Miljö samt som VD. Med sina 30 års erfarenhet är han en driven förändringsledare vad gäller att utveckla och effektivisera processer och verksamheter för bättre resultat och medarbetarnöjdhet.

Frank tar gärna uppdrag som:
• Interimsroller som VD, COO, Logistikchef, Kvalitets-/miljöchef, Supply chain chef 
• Analys av olika processer
• Ansvara för implementerings- eller förändringsprojekt

Intresserad av att anlita Frank? - Kontakta oss!