IT Abonnemang

Med vårt abonnemang får ni tillgång till en erfaren IT resurs i den omfattning ni behöver och utan några fasta kostnader för anställd personal. Vi fungerar som en extern IT-avdelning för er som inte har en egen avdelning/funktion eller för er som har behov av att förstärka er befintliga avdelning med viss kompetens.
Abonnemanget löper månadsvis under avtalad tid och i den omfattning ni behöver till en månatlig kostnad. Abonnemanget som innefattar operativt och strategiskt stöd i IT-frågor skräddarsys helt efter era behov.

Vi erbjuder stöd med t.ex.:

  • Bollplank till Styrelse/VD/Ledningsgrupp i IT relaterade frågor
  • Nulägesanalys och förslag på åtgärder
  • Ta fram upphandlingsunderlag
  • Framtagande av t.ex. IT policy och Informationssäkerhetspolicy enligt GDPR
  • Projektledning
  • Löpande frågor t.ex. avtal och kontakt med leverantörer

Kontakta oss