HR Abonnemang

Med vårt abonnemang får ni tillgång till en erfaren HR resurs i den omfattning ni behöver och utan några fasta kostnader för anställd personal. Vi fungerar som en extern HR-avdelning för er som inte har en egen avdelning/funktion eller för er som har behov av att förstärka er befintliga avdelning med viss kompetens.
Abonnemanget löper månadsvis under avtalad tid och i den omfattning ni behöver till en månatlig kostnad. Abonnemanget som innefattar operativt och strategiskt stöd i HR-frågor skräddarsys helt efter era behov.

Våra HR experter erbjuder stöd med t.ex.:

  • Bollplank till VD/Ledningsgrupp i HR relaterade frågor
  • Fackliga kontakter och förhandlingar
  • Svåra samtal och konflikthantering
  • Medarbetarsamtal
  • Individuella utvecklingsplaner
  • Rekrytering
  • Arbetsmiljöfrågor
  • Nedskärningar av personal

Om er organisation skulle behöva djupare expertis inom något område, t.ex. vid förvärv eller andra omställningar kan vi även stötta er med detta som ett separat projekt.