Rekryteringsuppdrag åt Boliden Bergsöe

Senior Partners har fått möjlighet att medverka i ett antal rekryteringsuppdrag åt Boliden Bergsöe (bland dess rektyterig av en ny fabrikschef) det senaste uppdraget slutfördes vid årsskiftet 2012/13.
Vid detta tillfälle ville man förstärka sin  organisation med en EHS-ingenjör som skulle ha civilingenjörsexamen från kemitekniklinjen. Vid besök hos fötetaget diskuterade vi befattningen, arbetsuppgifter och erforderliga kvalifikationer hos bra kandidater. Vi kom också överens om tidsram för uppdraget med Boliden Bergsöe. I god tid inom tidsramen kunde vi presentera flera bra kandidater och deras kvalifikationer samt för- och nackdelar diskuterades. Efter Boliden Bergsöes interna analys blev sedan en av kandidaterna anställd.

Efter ett drygt år sedan anställningen tillträddes följde vi inom Senior Partners upp resultatet. Detta för att stämma av om företaget anser sig ha fått en bra medarbetare ur olika aspekter, men även att den anställde kandidateb känner sig ha kommit på rätt plats, fått intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och således trivs bra.

Personalchef Eva Gödke:

Personalchef Eva Gödke är mycket tillfreds med det arbete som deras nye medarbetare utför och också nöjd med det sätt vilket Senior Partners genomförde uppdraget.
"Under min tid som personalchef har Senior Partyners anlitats ett flertal gånger och i samtliga fall med gott rsultat" säger Eva.

Ansvarig konsult: Herbert Svensson, Per Steholt

The Bersgöe lead smelter is one of Europe´s largest recyclers of used lead batteries, and the Nordic region's only second smelter for lead. The main products are pure lead and customised alloys.

http://www.boliden.com/Operations/Smelters/Bergsoe/