201404031396512316rpX2Doq8201403261395836205nVjjEtZa201403261395837748oRPWIDNc201403261395837290Gfq9btLd201403261395837019kdk1MBDj
"En chefs bästa egenskaper?
Erfarenhet, erfarenhet, erfarenhet!"

Gunnar Sandberg, Grundare av Elektro Sandberg
Vi skapar tydliga och mätbara resultat för våra kunder!
Chef att hyra - Originalet sedan 1994!
Vår kompetens - Din resurs!

Chef att Hyra™

Rekrytering

Affärsutveckling

Styrelsearbete

Vi skapar tydliga och mätbara resultat för våra kunder!